O vzťahu medzi islamom a spoločnosťou sa v poslednej dobe vedú búrlivé debaty hlavne v Západnej Európe. Príkladom je Francúzsko, ktoré hľadá akúsi obdobu „štátneho“ islamu, ktorého zásady by boli v súlade so spoločenskými hodnotami a ústavou republiky. Debata sa však nevyhýba ani postkomunistickým krajinám, ktoré síce nemajú rozvetvenú moslimskú komunitu na svojom území, avšak nechcú opakovať chyby západných krajín.

V Českej republike prišla opozičná strana Úsvit, ktorá ostro vystupuje proti migrácii z moslimských krajín, s návrhom zákona nazvaným “O všeobecne nebezpečných náboženských spoločnostiach.” Návrh zákona by mal upravovať výkon tzv. zvláštnych práv, ako je výuka náboženstva, prítomnosť duchovného v armáde, alebo vo väznici. Podľa súčasnej legislatívy môže o výkon zvláštnych práv žiadať náboženská spoločnosť, alebo cirkev, ak predloží originály podpisov 1 promile občanov ČR alebo cudzincov s oprávenením k trvalému pobytu, ktorí sa hlásia k danej spoločnosti. Podmienkou je aj doloženie účtovnej uzávierky a výročných správ za posledných 10 rokov.

Návrh zákona, s ktorým prišla strana Úsvit by najnovšie k povoleniu výkonu zvláštnych práv, bol potrebný aj súhlas tajnej služby a polície. V praxi by to znamenalo, že žiadosť by posudzovalo aj BIS, civilná rozviedka, Vojenské spravodajstvo a polícia ČR. V prípade negatívneho stanoviska, by naopak ministerstvo kultúry bolo povinné zahájiť proces zrušenia registrácie danej cirkvi , alebo náboženskej spoločnosti. Podmienkou udelenia zvláštneho oprávnenia by bola neexistencia obavy, že “ohrozuje zahranično-politický záujem ČR, ani nezakladá dôvodné podozrenie, že ohrozuje verejný poriadok, alebo národnú bezpečnosť.”

V návrhu zákona síce nie je uvedená výslovne žiadna náboženská obec, ale poslanecké zdôvodnenie návrhu zákona nenecháva na pochybách proti akej komunite je návrh zameraný. Český spravodajský server idnes.cz cituje poslanecké zdôvodnenie návrhu. “Výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v Európe naďalej pretrváva a teraz je navyše jasné, že zázemie teroristom poskytujú špecifické náboženské skupiny. Preto je nutné čeliť zvýšenému riziku šírenia myšlienok a prúdov, ktoré nie sú v súlade s civilizačným okruhom, do ktorého patrí Česká republika.”

  Holandsko začalo vyhošťovat uprchlíky ze země

Server cituje aj vyjadrenie miesto- predsedu strany Úsvit Jana Zilvara k účelu zákona: “Ide nám o to, aby rôzni imámovia nemohli chodiť napríklad do väzenia, pretože k rekrútovaniu bojovníkov dochádza práve vo väzniciach.” Zilvar ďalej pokračuje: “Veríme, že vzhľadom k tomu, čo sa vo svete deje, bude ešte viacej poslancov než prvýkrát naklonených takémuto návrhu.” Podobný zákon sa totiž strana pokúsila presadiť už minulý rok.

Reakcia zo strany miestnej muslimskej komunity na seba nedala dlho čakať. Predseda Ústredia muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi, (ktorý je v ČR považovaný za kontroverznú osobu, vzhľadom k jeho kázňam, v ktorých nabádal k bitiu detí, ktoré sa nechcú modliť a nenávisti voči všetkému nemoslimskému), považuje návrh za diskriminačný. Podľa Alrawiho majú českí muslimovia na výkon zvláštnych práv nárok a keď budú chcieť, požiadajú o uplatnenie svojich práv. Kedy to bude Alrawi nešpecifikoval, ale upresnil odpoveď pre idnes.cz.: “Máme na to právo. Bodka. Keď sa nám bude chcieť, tú žiadosť podáme.”

Alrawi sa takisto vyjadril, že požaduje aby sa návrh vzťahoval na všetky (už i registrované cirkvi) v opačnom prípade návrh vníma ako diskriminačný a namierený voči moslimskému obyvateľstvu ČR.

(KPa, hs.sk, Foto: Quanthem / Shutterstock.com)

Komentáře