Z více než jednoho milionu žadatelů, kteří přišli do Německa v minulém roce, zatím našlo práci jen 54 žadatelů v jedné z třicítky firem podle DAX, německého akciového indexu.

Německo nemůže zaměstnat migranty! Z více jak milionu uprchlíků našlo uplatnění pouhých 54

A to dokonce pouze ve třech společnostech z uvedené třicítky. 50 žadatelů zaměstnala německá pošta a dvě SAP a Merck. V případě německé pošty na to mělo vliv rozhodnutí vlády přijmout relativně velký kontingent, pravděpodobně kvůli politickému tlaku, než podle odbornosti.

Politici a média vítala v euforii nové pracovní síly pod pojmem “vysoce motivovaní” , ale skutečnost je jiná.

Pracovníci budoucnosti, pokud vůbec…

Migranti přicházejí do země, kde dominuje průmyslová společnost a automatizace, dominuje zde internet a země má dost svých problémů jak získat kvalifikované síly. A tím nejmenším problémem je němčina.

Ministr práce Andrea Nahles (SPD) poměrně brzy zjistil, že přistěhovalci z Východu a Afriky nesplňují požadavky německého pracovního trhu. “Pracovní síly budoucnosti,” to je nyní nové motto na ministerstvu.

Třicet společností podle DAX to je celkem 3,5 milionu pracovních míst a  záleží na rozhodnutí personálních šéfů, to znamená, že jakmile žadatelé, přistěhovalci budou mít dostatečnou kvalifikaci, tak budou přijati. Pro stáže jsou minimální požadavky. Ale z celkového počtu nabízených 2700 stáží, je více než 80 procent stále neobsazených.

Žadatelé o azyl mají sotva dostatečné znalosti
Tři čtvrtiny loňských přistěhovalců nemá žádnou  odbornou kvalifikaci, minimální znalosti základů němčiny. A zkušenostmi s výrobou a podmínkami západní průmyslové společnosti  21. století se nemůže pochlubit téměř nikdo.

A to chce být Německo zemí imigrace?
To znamená mnohem více než vítání vlajkami a řeči jak máme všechny cizince velmi rádi. Politici z Kanady, USA, Austrálie nebo  Nového Zélandu ochotně poskytnou informace. Tam jsou již zavedené mechanismy a imigrační kontroly tak nastavené, aby nově příchozí byli prospěšní pro společnost stejně tak jako její obyvatelé.

(KPa, pz.cz, Foto: Istvan Csak / Shutterstock.com)

Komentáře