Organizace spojených národů a přední technologické firmy pracují na systému totální cenzury pro internet. Cílem je, aby se zabránilo šíření tzv nebezpečné ideologie a teroristické propagandy. Co přesně to znamená, však zůstává nejasné.

Organizace spojených národů (OSN) společně s technologickými instituty plánuje totální cenzuru internetu

Rada bezpečnosti OSN  usiluje o vytvoření globálního rámce dohody o cenzuře internetu a vybízí vlády, aby přijaly opatření proti takzvané “on-line propagandě”, “nenávistné ideologie” a “digitálnímu terorismu”. Co přesně je míněno těmito klíčovými pojmy nebylo vysvětleno.

Přední technologické společnosti oznámily, že pracují na plánech Rady bezpečnosti. Na květnové konferenci  Microsoft vyzval ke spolupráci mezi zeměmi a společnostmi v boji proti “propagandě na internetu”. Viceprezident společnosti Microsoft, Steve Crown zdůraznil, že neexistuje žádné jednoduché řešení jak zabránit přístupu k internetu extremistům a teroristům. “Pokud by existovalo nějaké elegantní řešení, průmysl by ho již dávno využil.”

Google, Microsoft, Yahoo a další společnosti v high-tech průmyslu již dříve měly tento plán na spolupráci s OSN. Podporují plán přijatý na 70. Valném shromáždění OSN. Jde o formování globální budoucnosti, tento  15-letý plán OSN pod názvem “Agenda 2030” má jeden z cílů “osvobození lidí od tyranie chudoby”.

“Budoucnost lidstva a naší planety je v našich rukou,” píše se v dokumentu. “Agenda 2030” se také zaměří na redistribuci bohatství v globálním měřítku.

Iniciativa OSN by mohla mít dalekosáhlé důsledky, zejména pro ty státy, které jakýkoli druh kritiky vlády kvalifikují jako terorismus  V poslední době například Turecko přijalo protiteroristické zákony. EU chce chránit základní práva obyvatel Turecka a proto podmiňuje bezvízový režim pro Turecko změnou těchto zákonů.Facebook již dlouhou dobu úzce spolupracuje s tureckou vládou. Takže webové stránky, které referují o PKK, jsou pravidelně blokovány na Facebooku. Dokonce i v Německu zablokuje Facebook na nějakou dobu stránky na příkaz německé vlády.

  Ukrajinská pohraniční stráž oznámila, že na Krymu došlo k „aktivizaci ruského letectva“

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře