Švédská vláda doporučila obcím zesílit přípravy na možný vojenský konflikt, uvedly švédské noviny Svenska Dagbladet.

Místní Agentura civilní obrany poslal instrukce krajským úřadům, v nichž se hovoří o potřebě zvýšit míru spolupráce se státními orgány v podmínkách krizové situace a hrozby války. Přitom se v článku nezmiňuje o tom, kdo by mohl být potenciálním nepřítelem země.

Švédská publikace píše, že toto prohlášení není prvním důkazem rostoucí obavy švédského vedení. V loňském roce se vláda skandinávského království rozhodla vyčlenit další finanční prostředky na rozšíření programu národní sebeobrany, a nedávno ve Stockholmu poprvé za posledních 30 let, byl veřejnosti prezentován projekt „komplexní obranné strategie.“

„Neexistuje žádný náznak, že Švédsko čeká válka,“ prohlásili sami zástupci Agentury civilní obrany. Přičemž zdroj publikace poznamenal, že pokyn na rozpracování těchto instrukcí byl obdržen přímo z vedení země.

Vláda rovněž umístila znovu jednotku švédské armády na ostrově Gotland, švédské námořní síly pořádají hon na ruské“ ponorky, a navíc se v zemi rozpoutala debata, zda má Švédsko vstouit do NATO a vzdát se statutu neutrální země.

Paradoxně však tento statut poněkud ztrácí, neboť se Evropská unie rozhodla úžeji spolupracovat s NATO a zároveň vytvářet vlastní vojenské síly.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře